ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) จัดงานเลี้ยงขอบคุณบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และสังสรรค์ปีใหม่ ในฐานะที่บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เป็นลูกค้าของธนาคารมาอย่างยาวนาน โดยให้ความไว้วางใจธนาคารในการใช้บริการการเงินครบวงจร ทั้งด้านสินเชื่อ เงินฝาก ผลิตภัณฑ์ปริวรรตเงินตรา และการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวน 9,630 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา รวมถึงธนาคารได้ให้การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของลูกค้า อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงขยะ นำโดย อดิศร เสริมชัยวงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพรชัย ปัทมินทร (ที่ 8 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และทีมบรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ทีพีไอ โพลีน งานจัดขึ้นที่โรงแรมโอเรียนเต็ล เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้