วันที่ 25 มกราคม 2563 : รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ /ปธ. จปร.รุ่น 36 ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธี ทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้กับเพื่อนๆ​ นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 25 ที่ล่วงลับ ณ วัดพระศรีพระมหาธาตุ บางเขน ซึ่งมี พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง จเรตำรวจ /อดีต ปธ.นตท.25,พล.ต.วสุ เจียมสุข ผบ.มทบ.17/ ปธ.นตท.รุ่น 25,พล.ต.ทวีพูล ริมสาคร เสธ.นรด./อดีต ปธ.นร.จปร.36,พล.ร.ต.ณัฏฐพล เดี่ยววานิช ผอ.สกข.ขว. ทร./ปธ.นร.นายเรือ รุ่น 82,น.อ.ศรสิต กีรติพล รองเจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ /ปธ.นร.นายเรืออากาศ รุ่น 32 รวมทั้ง เพื่อนๆทหาร ตำรวจ ทั้ง 4 เหล่า และญาติๆครอบครัว ของ นตท.25 ที่ล่วงลับ มาร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลครั้งนี้

ต่อมาเวลา 19.00 น.บรรดาเหล่านักเรียนเตรียมทหารรุ่น 25 ได้จัดพิธีส่งมอบหน้าที่ประธานรุ่น โดยมี พล.ต.วสุ เจียมสุข ผบ.มทบ 17/ อดีตปธ.นตท.รุ่น 25 ได้มอบธงตราสัญลักษณ์ของรุ่น และ ส่งมอบหน้าที่ให้กับ รอ.ธรรมนัสฯ เป็น ปธ.รุ่น นตท.25 คนใหม่ พร้อมกับมอบโล่เกียรติยศให้กับเพื่อนๆ นตท.25 ที่สร้างคุณงามความดีให้กับรุ่น

พิธีส่งมอบหน้าที่ครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากบรรดาเพื่อนๆนตท.25 และประธานรุ่น แต่ละเหล่ามาร่วมแสดงความยินดี กันอย่างคับคั่ง เช่น ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ นร.จปร.36,พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง จเรตำรวจ อดีต ปธ.นตท.25,พล.ต.ทวีพูล ริมสาคร เสธ.นรด.อดีตปธ.นร.จปร.36,พล.ร.ต.ณัฏฐพล เดี่ยววานิช ผอ. สกข.ขว.ทร./ปธ.นร.นายเรือ รุ่น 82,น.อ.ศรสิต กีรติพล รองเจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ/ปธ. นร.นายเรืออากาศ รุ่น 32,พล.ต.ต.สุรพล เปรมบุตร รอง ผบช.ภ.1/ปธ.นรต.รุ่น 41,พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี รอง ผบช.ภ.3,พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.5,พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รอง ผบช.ปส.,พล.ต.ต.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ รอง ผบช.ภ.6 รวมทั้งยังมีเพื่อนๆเตรียมทหารรุ่น 25 ทั้ง ทหาร ตำรวจ รวม 4 เหล่ามาร่วมแสดงความยินดีกันคึกคักซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นตลอดทั้งงาน