ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยต้อนรับเทศกาลตรุษจีนด้วยแคมเปญตรุษจีนอินเลิฟ 2020 ที่อัดแน่นด้วยโปรโมชั่นและของสมนาคุณมากมาย เริ่มด้วยบัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ อัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี ไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก นับเป็นบัญชีฝากประจำปลอดภาษีที่ดอกเบี้ยสูงจูงใจในตลาดตอนนี้ สนใจเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 ก.พ. 63 นอกจากนี้ สินเชื่อบ้าน โฮมโลนฟอร์ยู ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.33% ต่อปี ดอกเบี้ย 0% 3 เดือนแรก สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.79% ต่อปี ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ ฟรี ค่าอากรแสตมป์ ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปี สินเชื่ออเนกประสงค์ Mortgage Power ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.44% ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต รับฟรี บัตรเทสโกโลตัส มูลค่า 300 บาท ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย รับฟรี กระเป๋า MINI CANVAS 1 ใบ มูลค่า 150 บาท 1 ใบ / 1 กรมธรรม์ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน รับฟรี หมอนรองคอ FWD มูลค่า 320 บาท สมัครได้แล้ววันนี้ – 15 ก.พ. 63 สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ ที่ 02 626 7777