ธนาคารทีเอ็มบี และธนาคารธนชาต ประเดิมความร่วมมือแรกของปี 2563 ขานรับนโยบายภาครัฐ สนับสนุนให้เอสเอ็มอีใช้บัญชีเดียวในการแจ้งรายได้เพื่อยื่นขอสินเชื่อด้วยเอกสาร ภ.พ. 30 (แบบแสดงรายการสรุปภาษีซื้อ-ภาษีขาย) โดยนายเสนธิป ศรีไพพรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี (ที่ 2 จากซ้าย) และ นายอนุวัติร์  เหลืองทวีกุล รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก ธนชาต (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย การสนับสนุนผู้ประกอบการให้จัดทำบัญชี และงบการเงินให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ จัดโดยกรมสรรพากร พร้อมมอบสิทธิประโยชน์พิเศษให้กับเอสเอ็มอีที่ร่วมโครงการด้วยดอกเบี้ยถูกใจในอัตราพิเศษ 5% ต่อปี ตลอดระยะเวลา 2 ปีแรก สำหรับสินเชื่อระยะยาว และเสริมความสะดวกคล่องตัวด้วยโซลูชันธุรกรรมการเงินต่างๆ ที่ใช้งานง่าย รวดเร็ว ช่วยให้เอสเอ็มอีไทยสามารถเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ