เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ที่ จ.ภูเก็ต  พล.ต.ต.พรชัย ขันตี รอง ผบช.สตม. พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ด่านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสนามบินภูเก็ต โดยมี พ.ต.อ.อุกฤต กัลยาณมิตร ผกก.ตม.สนามบินภูเก็ต และข้าราชการตำรวจในสั่งกัด ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปการปฏิบัติหน้าที่ และข้อขัดข้องต่างๆให้ทราบ

พล.ต.ต.พรชัย เปิดเผยว่า วันนี้มาตรวจเยี่ยมตามวงรอบ ได้กำชับ ให้เพิ่มความเข้มในการตรวจบุคลและยานพาหนะเดินทางเข้าออก ราชอานาจักรโดยความละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะบุคคลต้องสงสัยว่าอาจจะเดินมาก่อเหตุ โดยใช้ระบบไบโอเมตริก บันทึกข้อมูลการเดินทาง เข้า ออกราชอาณาจักร ทุกครั้ง หมั่นสังเกตุวัตถุแปลกปลอม หากพบให้รีบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น โดยเร็ว และได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่นั่งตรวจ การเข้าเมือง นั่งปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มทุกช่อง เน้นการสอบถาม ของกลุ่มบุคคลสัญชาติเป้าหมาย โดยให้เขียนมูลตามใบ ตม.6 ให้ครบละเอียดให้ครบถ้วน รวมถึงแจ้งรายละเอียดที่พักให้ชัดเจน ให้สร้างความสามัคคีในหน่วย โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องไปดูแลอย่างใกล้ชิด ตามคำสั่ง ตร.1212/37 ให้ระวังโรคปอดอักเสบจาก้ชื้อไวรัส ที่กำลังระบาดที่เมืองอู่อั้น ประเทศจีน พร้อมทั้งยังได้สุ่มดูหน้านั่งตามช่องตรวจการเข้า-ออกราชอาณาจักร โดยใช้ระบบไบโอเเมตริก ทำการตรวจนักท่องเที่ยว พร้อมถามถึงปัญหาการใช้ระบบ มีปัญหาหรือไม่ ที่สุ่ม  5-8 ช่อง ไม่พบว่ามีปัญหาใด โดยเจ้าหน้าทุกคนต่างยืนยันว่าระบบแม่นยำ รวดเร็ว นักท่องเที่ยวพอใจในเรื่องของเวลาตรวจ

เวลาต่อมา พล.ต.ต.พรชัย และคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของ กก.ตม.ภูเก็ต ที่ศูนย์บริการ One Stop Service ซึ่งมีใว้บริการสำหรับชางต่างชาติ หรือแรงงานที่ต้องการขออนุญาติวีซ่า ใบอนุญาติทำงานในราชอาณาจักรประเภทต่างๆโดยมี พ.ต.อ.ณรงค์ ชนะภัยกุล ผกก.ตม.จ.ภูเก็ต และคณะรายงานสรุปผลการปฎิบัติงาน โดยได้สั่งการให้ ผกก.กก.ตม.จว.ภูเก็ต ใช้ระบบไบโอแมตริก เต็มประสิทธิภาพ หากพบปัญหาใดๆให้รีบรายงานให้ทราบทันที  สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำห้องกัก หมั่นคอยตรวจตรา สังเกตุการณ์สิ่งผิดปกติ  ขอให้เจ้าหน้าที่ทำหน้า ที่ตรวจอนุญาต วีซ่า รวมถึงการขออยู่ตามประเภทต่างๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กำหนด ให้ฝ่ายสืบสวนประสานข้อมูลกับหน่วยงานความมั่นคงต่างๆ การเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด ให้ทบทวน การฝึกทุกวันพุธ พร้อมกันนี้ได้สอบถามถึงปัญหาสวัสดิการต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีคุณธรรม และจริยธรรม การประสานกับหน่วยงานต่างๆช่วยร่วมช่วยกันปฏิบัติในความ สามัคคี ให้เป็นหนึ่งเดียว และต่อมา รอง ผบช.สตม.ได้เดินทางไปท่าเรือฉลอง เพื่อลงเรือตรวจการของกองกำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต โดยได้นั่งเรือออกตรวจบริเวณน่านน้ำจังหวัดภูเก็ต ซึ่งไม่พบการกระทำความผิด ตาม พรบ.การเข้าเมืองแต่อย่างใด