ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ประจำปี 2562 จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2562 (SOE AWARD) ซึ่งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พลังรัฐวิสาหกิจไทย สู่มิติใหม่ด้วยดิจิทัล” HONOR THROUGH DIGITAL TRANSFORMATON โดยมีคณะกรรมการ และผู้บริหารธนาคารออมสิน ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆนี้

สำหรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ประจำปี 2562 ที่ธนาคารออมสินได้รับเป็นรางวัลรัฐวิสาหกิจที่มีระบบการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ที่จะทำให้รัฐวิสาหกิจมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่รัฐวิสาหกิจและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในการบริหารจัดการสารสนเทศและการบริหารทรัพยากรบุคคล ถือเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจในความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่นของธนาคารออมสิน