นายเสนธิป ศรีไพพรรณ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี และนางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ (ที่สองจากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำของประเทศไทย ร่วมมือจัดอบรมความรู้ตามแนวคิด “ลีน ซัพพลายเชน” (LEAN Supply Chain) ให้แก่ซัพพลายเออร์ ในเครือข่าย เพื่อลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนตลอดทั้งสายการผลิต โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ครอบคลุมตั้งแต่หลักการพื้นฐาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ นำไปสู่การประยุกต์ใช้ และเกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารของทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมงาน ณ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เมื่อเร็ว ๆ นี้