เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เผยแพร่คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 6 คำสั่ง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน ลงนามโดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดาผบ.ตร. เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ คำสั่งที่ 363/2562 จำนวน 2 ราย คำสั่งที่ 435/2562 จำนวน 47 ราย , คำสั่งที่ 436/2562 จำนวน 28 ราย, คำสั่งที่ 572/2562 จำนวน 46 ราย 689/2562 จำนวน 63 ราย ,คำสั่งที่ 2541/2562 จำนวน 36 ราย, ปรากฎตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม ไปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่ายสำหรับตำแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

สำหรับคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดังกล่าว เป็นกลุ่มรอง ผกก.-สว. สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน,โรงพยาบาลตำรวจ,กองบินตำรวจ,โรงเรียนนายร้อยตำรวจ,กองบัญชาการศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งสูงขึ้น และโยกสลับระนาบเดียวกัน โดยจะทะยอยออกจนครบทุก บช.

คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วาระประจำปี 2562

ระดับ สว.-รอง ผบก. วาระสามารถเข้าดูได้แล้วที่ https://saranitet.police.go.th