เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่ สำนักงานตำรวจแห่งขาติ(ตร.) พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. กล่าวถึงการแจกจ่ายคำสั่งแต่งตั้งระดับ รอง ผบก.-สว. วาระประจำปี 2562 ว่า ในระดับรอง ผบก.-ผกก. มีการแจกจ่ายคำสั่งออกไปเรียบร้อย และวันนี้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งก็ได้ทยอยเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่แล้ว ขณะที่ในระดับ รองผกก.-สว. นั้น ยืนยันว่าการจัดทำบัญชีคำสั่งเรียบร้อยแล้ว แต่ยังอยู่ในขั้นตอนของธุรการ การตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ ตำแหน่ง และเลขตำแหน่ง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด ทั้งนี้ยืนยันว่าคำสั่งแต่งตั้งยังคงมีผลใช้บังคับพร้อมกันใน 13 ธันวาคม และให้ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้ง เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่และรายงานตัวใน 16 ธันวาคม อย่างไรก็ตามจะมีการอัพโหลดคำสั่งลงเว็บไซต์สารนิเทศ ตร. ต่อไป