นายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการอิสระ โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว ‘Sirote Klampaiboon (ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์)‘ กล่าวถึงประเด็นที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย (ซีเอสไอ) เดือนธันวาคม 2560 ว่าสถานการณ์ความรุนแรงของการคอร์รัปชันในปัจจุบันและในอนาคตมีความกังวลว่าจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยนายศิโรตม์ กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่า ไหนบอกเข้ามาเพื่อต้านโกง ไหนบอกอยู่ยาวเพื่อปราบคอรัปชั่น ไหนบอกไร้นักการเมืองแล้วประเทศนี้จะมีเงินเหลือพอเอาทองทำถนน ตอนนี้ดัชนีโกงพุ่ง เงินใต้โต๊ะระบาด นักธุรกิจประเมินว่าปีนี้เงินโกงเงินจ่ายใต้โต๊ะอาจถึง 2 แสนล้าน หรืออาจถึง 6.86% ของงบประมาณ

#โตไปไม่โกง #อยู่นานยิ่งโกงเพิ่ม?

 

Sirote