พ.ต.อ.เชิงรณ ริมผดี รอง ผบก.ตม.2 ในฐานะโฆษก บก.ตม.2 เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลตรุษจีน ทางกองบังคับการตำรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)มีความห่วงประชาชน เดินทางสนามบินช่วงตรุษจีน ข้อเตือนเผื่อเวลาในการเดินทาง พร้อมเปิดแผนตรุษจีน พร้อมรับบทหนักเข้มความมั่นคง ควบคู่ อำนวยความสะดวก ประสานความร่วมมือ การท่า AOT สายการบิน รับมือวันหยุดปีใหม่จีน คาดสุวรรณภูมิ ยอดเข้าออกประเทศทะลุ 1.6.แสนคน ต่อวัน ซึ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีน 15 – 16 ก.พ.ปีนี้มีช่วงเวลาเกี่ยวเนื่องวันหยุด 17-18 ก.พ. โดยมีข้อมูลจาก การท่าอากาศยานไทย AOT จะมีผู้โดยสาร ทั้งในและต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะวันอาทิตย์ที่ 18ก.พ.2561 คาดการณ์ว่า จะมียอดสูงสุดถึง 200,000 คน เป็นผู้โดยสารเข้าออกประเทศประมาณ 160,000 คน จากปกติวันละ 120,000 คน โดยในวันนั้นจะมีคนเข้าประเทศราว 80,000 คน ออกราว 80,000 คน ประกอบกับมีข้อมูลว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน 10 วันรวมก่อนและหลัง มีเที่ยวบินเพิ่มขึ้นอีก 388 เที่ยวบิน คิดอัตราเฉลี่ยจะมีเที่ยวบินสูงถึงวันละ 800 เที่ยวบิน ประมาณเที่ยวบินเข้าราว 400 เที่ยวบิน ออกราว 400 เที่ยวบิน

ทาง บก. ตม.2 จึงมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชน ที่จะเดินทาง เข้าออกประเทศ โดยเฉพาะขาออกสนามบินสุวรรณภูมิ และ ดอนเมือง ควรเผื่อเวลาในการ check-in จากสายการบิน และ การตรวจค้นตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลของ ICAO จาก พนักงาน รปภ.การท่าอากาศยาน AOT ก่อนเข้าตรวจหนังสือเดินทางจาก จนท.ตม.

โดยควรเผื่อเวลา จากเดิม 2 ชม. เป็นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 ชม. พร้อมขอประชาสัมพันธ์ การจัดเตรียมเอกสารการเดินทางล่วงหน้า ทั้งหนังสือเดินทาง บัตรที่นั่ง และการกรอกข้อมูลใน Immigration card สำหรับชาวต่างชาติล่วงหน้า

พร้อมขอความร่วมมือ ในการเข้ารับการตรวจหนังสือเดินทาง ซึ่ง จนท.จะใช้เวลาในการตรวจคัดกรองตามกฏหมายและหลักสากล 7 ขั้นตอน เมื่อยื่นหนังสือเดินทางจนประทับตราอนุญาตเข้าหรือออกประเทศ สำหรับบุคคลที่ไม่พบข้อสงสัยในการกระทำผิด เพียง 45 วินาทีเท่านั้น

อย่างไรก็ดี เนื่องจากปัจจุบัน พื้นที่โถงช่องตรวจ หนังสือเดินทาง โดยเฉพาะที่สนามบินสุวรรณภูมิ มีปริมาณพื้นที่รองรับผู้โดยสารจำกัด ในขณะที่ปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงอาจส่งผลให้มีผู้โดยสารสะสมในช่วงเที่ยวบินหนาแน่นและเป็นไปได้ว่า จะมีผู้โดยสารบางส่วนรอรับการตรวจเกินกว่า 1 แม้ จนท.จะนั่งเต็มทุกช่องตรวจแล้วก็ตาม

ซึ่งทาง บก.ตม.2 จึงได้ออกแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านพิธีการคนเข้าเมืองช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 11-25 ก.พ.2561 สำหรับรองรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงและการอำนวยความสะดวกในงาน ตม.สำหรับด่าน ตม.สนามบิน ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ หาดใหญ่ โดยเฉพาะ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ได้จัดกำลังพล เสริมเวร ในช่วงเที่ยวบินหนาแน่นอย่างเต็มกำลในช่วงเที่ยวบินหนาแน่น ทั้งยังมีกำลังเสริมจาก จนท.จากหน่วยอื่นมาช่วยอำนวยความสะดวก และช่วยตรวจคัดกรองเอกสาร อีกทั้งคอยช่วยอำนวยความสะดวกแก่ เด็กเล็ก สตรี คนชรา คนพิการ ให้เข้ารับการตรวจแบบ priority เพื่อบรรเทาปัญหาในช่วงหนาแน่น

นอกจากนั้น ยังได้ประสานความร่วมมือ กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการ เพื่อให้มีการบริหารจัดการ passenger flow อย่างเป็น ระบบ เช่นการท่าอากาศยาน AOT ได้จัดเจ้าหน้าที่มาช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจและกรอกข้อมูลในเอกสารสำคัญก่อนเข้ารับการตรวจ และสายการบินต่างๆ ในการชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้เดินทาง ในช่วงเที่ยวบินหนาแน่น

พ.ต.อ.เชิงรณฯ เปิดเผยอีก ว่า ในระยะยาว ทาง บก.ตม.2 จะได้เร่งหารือกับการท่าอากาศยาน AOT และ สายการบิน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกันเพิ่มศักยภาพอย่างเป็นรูปธรรม .. ทั้งด้านพื้นที่ทางกายภาพให้สมดุลย์กับปริมาณเที่ยวบินที่ขยายเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้ ทั้งการบริหารจัดการพื้นที่หลุมจอดและปริมาณความหนาแน่นของเที่ยวบินที่เหมาะสมกับสภาพโครงสร้าง Infrastucture ของการบริการภาคพื้น
รวมถึง ความร่วมมือในการจัดพนักงานร่วมดูแลผู้โดยสารที่เพียงพอ และการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจแก่ผู้เดินทาง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศต่อไป

โดยการดำเนินการดังกล่าว เป็นการเร่งขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล ซึ่ง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร ,พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงศ์ปิ่น ผบช.สตม.และ พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ ผบก.ตม.2 ได้กำชับให้ ด่าน ตม.สนามบิน มีการดูแลอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว นักลงทุนไทยและต่างชาติ ให้เกิดความคล่องตัว โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง และให้เร่งประสานหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อประสานการทำงานร่วมกันให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ในฐานะประตูของประเทศและพร้อมสู่การเป็นประตูของภูมิภาคที่ได้รับการยอมรับต่อไป “โฆษก ตม.2 กล่าว”

 

Thai Airport

Thai Airport

Thai Airport