เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ผู้สื่อข่าวไทยแทบลอยด์ รายงานว่า ในวันที่ 14 พ.ย.นี้ เวลา 14.00 น .พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ก.ต.ช.) ครั้งที่ 2/2562 ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. เพื่อพิจารณาวาระขอความเห็นชอบ การกำหนดตำแหน่ง ผบช.สง.ผบ.ตร.(นายตำรวจประสานงานรัฐสภา),รอง ผบช.ศ และ รอง ผบช.ทท. โดยมี กรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกลาโหม,ปลัดกระทรวงมหาดไทย ,ปลัดกระทรวงยุติธรรม ,ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และมี พล.ต.อ.จักทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.เป็นเลขาฯ พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.กับ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ข่วย ผบ.ตร.เป็นผู้ช่วยเลขาฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ต่อมาในเดียวกันเวลา 15.00 น.
พล.อ.ประยุทธ์ จะเป็นประธานประชุม คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 10/2562 โดยมี รอง ผบ.ตร.และเลขาธิการ กพ. กรรมการ ซึ่งมีวาระสำคัญ ที่น่าสนใจอาทิ วาระการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจให้กับกองบังคับการกฎหมายและคดี สังกัด ภ.1-9, บรรจุ และวาระแต่งตั้งนางหทัยรัตน์ ลาวัณย์รัตนากุล (นอกราชการ) กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร, วาระร่างกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอให้วุฒิสภาเลือกเป็นกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. … และวาระอื่นๆ

มีรายงานว่า ประธานฯในที่ประชุมอาจจะเพิ่มวาระการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับนายพล เข้าไปในวาระอื่นๆโดยต้องรอดูว่า การประชุม ก.ต.ช.มีมติเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งที่ ผ่านมติ ก.ตร.หรือไม่อย่างไร