วันนี้​ วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562​ เวลา 13.30 น.: นายณชพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ จนท.ปฏิบัติการด้านการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่น​ เป็นผู้แทนร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ตามคำสั่งชุดเฉพาะกิจติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัดขอนแก่น
โดยมี นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการการปฏิบัติ ตามนโยบายการแก้ใขปัญหาแรงงานต่างด้าวฯ ประจำเดือน ตุลาคม​ 2562 ณ บริษัทโรงงานทออวนเดชาพานิช จำกัด และ บริษัทมหาชัยกรุ๊ป ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด ผลการปฏิบัติ ไม่พบผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พร้อมแนะนำสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับกฎหมายโดยเคร่งคัด ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็นอย่างดี