วันนี้​ วันพฤหัสบ​ดี​ที่ 7 พ.ย.62 เวลา 15.30 น. : พ.ต.เอกชัย ไสวงาม ชรก.กอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น​ ร่วมบูรณาการกับ ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองจังหวัดขอนแก่น​ ร่วมปฏิบัติการจู่โจม ตรวจค้น ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น เพื่อตรวจค้นยาเสพติด และ สิ่งของผิดกฏหมาย ภายในเรือนจำกลางขอนแก่น ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2562 ของรัฐบาล

โดยมี ดร.สมศัดดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการตรวจค้น ผลการตรวจค้นไม่พบยาเสพติด และสิ่งของผิดกฎหมาย