นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว ‘มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข‘  ถึงประเด็นที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 4 ขอความร่วมมือผู้ว่าฯ ขอนแก่น เดินหน้าตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เข้าข่ายทุจริตเงินสงเคราะห์คนยากไร้ โดยระบุว่า เป็นเรื่องที่แย่และโคตรเลวที่สุด หลังจากที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.มีมติรับไต่สวนข้อเท็จจริง เนื่องจากคดีนี้มีมูลการทุจริตด้วยการปลอมแปลงเอกสารทางราชการในการเบิกจ่ายเงิน รวมงบประมาณกว่า 6.8 ล้านบาท คดีนี้สืบเนื่องจากอดีตนิสิตฝึกงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอดีตลูกจ้างศูนย์ฟื้นฟู ร้องเรียนให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ติดเชื้อเอดส์และกลุ่มอาชีพ โดยอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของชาวบ้านกว่า 2,000 คนไปเบิกเงิน แต่จากการสุ่มตรวจสอบผู้ที่ถูกนำรายชื่อไปแอบอ้าง พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้รับเงิน ขณะที่บางส่วนได้รับเงินไม่ครบ

 

Mallika