วัน​พุธที่ 30 ต.ค.62  เวลา 14.30 น.ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคาร 2 สตม.(สวนพลู) สาธร​ กทม.​ : พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พรชัย ขันตี,พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย,พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์,พล.ต.ต.ณฐพล แสวงกิจ,พล.ต.ต.ชูฉัตร ธารีฉัตร รอง ผบช.สตม.,พล.ต.ต.ปฺฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา รองผบช.ตชด. ปฏิบัติราชการ สตม.,พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ตม.2 และ พ.ต.อ.เกติ์ฉกาจ นิลประดับ รองผบก.ตม.2 ได้สั่งการให้ระดมกวาดล้างอาชญากรรมและกวดขันจับกุมคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายหรือมีพฤติกรรมจะเข้ามากระทำความผิดทางอาญาหรือก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ต่อมา พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ตม.2 ได้รับรายงานจาก พ.ต.อ.เพลิน กลิ่นพยอม ผกก.กก.สส.ปป.บก.ตม.2 และ พ.ต.อ.จันทร์ชัย แดงประเสริฐ ผกก.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 ว่าจากสถานการณ์การระดมกวาดล้างจับกุมการพนันออนไลน์ที่ไม่ได้รับอนุญาตทั่วประเทศของประเทศกัมพูชาประกอบกับข้อมูลการข่าวที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ได้รับ จนสืบทราบว่ากลุ่มเครือข่ายการพนันออนไลน์จะมีการย้ายฐานออกจากประเทศกัมพูชาไปยังประเทศข้างเคียง ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็น ประเทศไทย,เมียนมาร์ และ สปป.ลาว จึงได้กำชับให้เฝ้าระวังและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองผู้โดยสารในเที่ยวบินที่มาจากประเทศกัมพูชาเป็นพิเศษ

โดยในห้วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ได้ทำการปฏิเสธคนต่างด้าวสัญชาติจีน ที่มีลักษณะน่าเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการพนันออนไลน์ข้ามชาติที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย จำนวน 231 ราย โดยพบว่าคนต่างด้าวกลุ่มนี้ได้ขนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์จำนวนมากเข้ามาด้วย ซึ่งจากการตรวจสอบภายในคอมพิวเตอร์พบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับการประกอบกิจการพนันออนไลน์จำนวนมาก

จึงพิจารณาเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรและดำเนินการปฏิเสธการเข้าเมืองพร้อมทั้งผลักดันออกไปนอกราชอาณาจักร และยังคงกำชับให้เฝ้าระวังการเข้ามาตั้งฐานของเครือข่ายการพนันออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

การผลักดันขบวนการเครือข่ายการพนันออนไลน์ข้างต้น เป็นผลจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสนามบิน โดยเฉพาะการให้ความรู้ด้านการสกัดกั้น ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ แก่หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายประชาคมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 เป็นเจ้าภาพ ได้มีการจัดการประชุมประชาคมข่าวเป็นประจำทุกเดือน โดยมีหน่วยงานต่างๆ เช่น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) กลุ่มธุรกิจการบิน (AOC) ศุลกากร ปปส. หน่วยงานตำรวจต่างๆ เช่น ตร.ท่องเที่ยว สันติบาล ตร.ปส. สภ.สุวรรณภูมิ

เข้าร่วมประชุม​ และขณะนี้ได้มีความร่วมมือระหว่างสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กับ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน หรือ IOM อบรม “ครูแม่ไก่” โดยคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบเอกสารเดินทางและคัดกรองผู้โดยสาร จาก 150 คน คงเหลือเพียง 30 คน เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายเอกสารเดินทางและการคัดกรองผู้โดยสารของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเป็นอาจารย์ร่วมบรรยายครั้งนี้ด้วย

อนึ่ง หากพบคนต่างด้าวมีท่าทีพิรุธอาจจะเข้ามากระทำผิดกฎหมาย สามารถแจ้งหรือสอบถาม ผ่านสายด่วน 1178 หรือ กก.สส.ปป.บก.ตม.2 หมายเลขโทรศัพท์ 02-134-0303 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งมายัง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เลขที่ 507 ซ.สวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่ www.immigration.go.th   จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง