เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่วัดถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล ต.หนองลู อ. สังขละบุรี กาญจนบุรี : ร.ต.ท.บุญโรจน์ ธาราภิบาล และ คุณไพศาล คงสำราญ ร่วมเป็นประธานในพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรมาสที่วัดถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล และเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา

โดยได้ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินและบริจาคปัจจัยเพื่อสมทบทุนซ่อมแซมศาสนสถานโบสถ์ วิหาร อาคารปฏิบัติธรรม โดยได้รับความเมตตาจาก พระขวัญชัย อมรโต เจ้าอาวาส เป็นองค์ประธาน พร้อมมี มัคทายก-บุญมี,คุณเดชา-คุณพรทิพย์ มณีวัณณ์,อ.ศิริวรรณ คงสำราญ,ดรโอ๋,มร. เควิน,คุณบอย และ ดร.ปัณฑิพาณ์ ธาราภิบาล พร้อมคณะญาติธรรม ศิษยานุศิษย์จากแดนไกลและใกล้เคียง เดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมก่อนวันงานกันเป็นจำนวนมาก

ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงด่านเจดีย์สามองค์,หนองลู,สังขละบุรี ฯลฯ ร่วมงานบุญกันอย่างคับคั่ง ยอดปัจจัยในการทำบุญในปีนี้ได้ทั้งสิ้น 306,153 บาท