นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุ อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ผลการวิจัยพบว่า ผู้คนนิยมออกกำลังกายด้วยการเดินเล่น เดินเที่ยว มากขึ้น สิ่งที่รัฐต้องทำนั่นคือ หาเส้นทางการเดินให้กับประชาชน ไม่ต้องใช้งบประมาณไปก่อสร้าง เพียงแค่หาเส้นทาง แล้วปรับปรุง ให้เดินได้สะดวก ปลอดภัย อาจจะเป็นเส้นทางเดินในสวนสาธารณะ ในสวนป่า อุทยานแห่งชาติ หรือสวนพฤกษศาสตร์ที่เรามีอยู่ ทั้งในเมือง ชุมชน และชานเมือง ระยะทางทั้งใกล้ไกล ทำเถอะครับ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน บางที่สะดวกปลอดภัยอยู่แล้ว บางที่แค่ปรับเล็กน้อย ให้เป็นเมืองกีฬา เมืองสุขภาพของประชาชน