ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียกร้องให้รัฐบาลวางแผนรองรับคนตกงาน เพราะเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต โดยดร.คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า เราไม่อาจปฏิเสธเทคโนโลยีที่ทันสมัย และยังมีคุณสมบัติหลายด้านที่สนองต่อความจำเป็นของคนในชีวิตประจำวัน ความแปลกใหม่ ก็จะเกิดขึ้นกับคนรุ่นเก่า ขณะที่เด็กรุ่นใหม่อาจไม่รู้ถึงความต่างมากนัก ทว่า วิธีการ รูปแบบเดิมๆ ที่เป็นมา ก็จะค่อยหายไป แล้วเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแทนที่ ก่อนหน้านี้ เราจะเห็นได้จากการนำโรบอท เข้ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรม แล้วขยายออกไปสู่เกษตรกรรม และธุรกิจต่างๆ มากขึ้น

ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าวต่อไปว่า เมื่อปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จะมาแทนที่คนมากขึ้น แล้วคนเหล่านั้น จะไปทำอะไร นี่คือปัญหาใหญ่ คำถามใหญ่ของทุกรัฐบาล แม้จะเป็นเอกชนก็ตาม ก็จะกระทบ ถึงประชากร ของประเทศ ที่จะว่างงานจำนวนมาก ในช่วงระยะเวลาสั้น แล้วคนเหล่านี้จะฝึกเราจะฝึกเขาได้มั้ย ฝึกให้เขาเข้ามาสู่ความเป็นจริง ในตลาดแรงงาน ที่ต้องการความรู้ ที่แตกต่างจากในอดีต โดยสิ้นเชิง พวกนี้ต่างหาก ที่เรา ผู้รับผิดชอบต่อบ้านเมือง จะต้องเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือ ให้ทางออก กับกลุ่มบุคคล ที่ตกงาน จากการแทนที่ของเทคโนโลยี

ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าวด้วยว่า สิ่งที่ควรคำนึงถึงไปพร้อมกัน คือ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง เพราะทุกการเปลี่ยนแปลงนำมาซึ่ง “โอกาส” ที่มาพร้อมกับ “ความเจ็บปวด” ของผู้ปรับตัวไม่ทัน โดยเฉพาะ “ผลกระทบด้านแรงงาน” จากการถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรทันสมัย และความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด สำหรับคนรุ่นใหม่ แม้จะเติบโตมาพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่เมื่อเขาเรียนจบ ระยะเวลาจากนั้น จนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เขาจะสามารถปรับตัวได้ทัน หรือเตรียมพร้อมรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด อย่างรอบด้านแล้วหรือยัง

ส่วนสถาบันการศึกษา ควรปรับปรุงรูปแบบ วีธีการเรียนการสอน ต้องเร่งพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ ที่จะเป็นฐานในการรองรับพัฒนาการของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และต้องสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ต้องสอนให้เด็กมองไปข้างหน้า สอนให้คิดเป็น คิดดี ทำดี และจะเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ครูต้องสอนให้เด็กมีจินตนาการ นอกจากคิดแล้ว ต้องจินตนาการได้ด้วยว่า เมื่อจบไปแล้วจะไปทำการค้าแบบไหน อย่างไร หรือจะใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยวิธีไหน เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้แรงงานไทยสามารถทำงานได้ในตลาดแรงงาน ที่จะเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันสั้นที่กำลังใกล้เข้ามา คุณหญิงกัลยา กล่าว