“การเดินทางเป็นของทุกคน” – เพราะเราเชื่อในความเท่าเทียมของทุกคนโดยไม่แบ่งแยกใดๆ

นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดบริการ uberASSIST ขึ้น และเราอยากใช้โอกาสนี้ สื่อสารความเชื่อในเรื่องความเท่าเทียมกันออกไปในวงกว้าง เพราะหลายต่อหลายครั้ง เรามักเห็นภาพของผู้พิการที่ปรากฏในสื่อภายใต้ภาพของความรู้สึกสงสาร น่าเห็นใจ แต่เราเคยตั้งคำถามหรือไม่ว่า แท้จริงแล้วผู้พิการต้องการความ ‘เห็นใจ’ นั้นจริงหรือเปล่า หรือแท้ที่จริงสิ่งที่พวกเขาต้องการคือ ‘ความเข้าใจ’

ความเข้าใจว่า ‘ความพิการ’ เป็นเพียงหนึ่งในหลากหลายความแตกต่าง…ความแตกต่างที่ทุกคนก็มีเหมือนกัน และมีวิธีใช้ความต่างนั้นในแบบของตัวเองให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข