คาลเท็กซ์ ผนึก ธนาคารกรุงเทพ ต่อยอดความสำเร็จให้บริการจ่ายค่าน้ำมันผ่าน Wireless EDC พร้อมเติมเต็มการให้บริการ ด้วยเปิดบริการระบบชำระเงินจ่ายค่านำ้มันผ่านเครื่องรูดบัตรแบบไร้สาย หรือ Wireless Electronic Data Capture (Wireless EDC) เต็มรูปแบบปูพรมสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ทั้งเครือข่ายทั่วไทยเป็นรายแรก เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตท์ของผู้บริโภคให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ยิ่งขึ้น พร้อมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวขานรับนโยบายรัฐผลักดัน National E-Payment


นายโชค ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารมุ่งเสริมให้ระบบการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (National E-Payment)เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพกับการร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นการพัฒนาที่สำคัญระหว่างธนาคารกรุงเทพและคาลเท็กซ์ ซึ่งสามารถให้บริการระบบรับชำระเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย Wireless EDC ณ พื้นที่น่ายน้ำมัน จากสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ทั่วประเทศ 370 แห่ง ซึ่งขณะนี้ได้เปิดให้บริการระบบชำระเงินด้วยเครื่องรูดบัตรแบบไร้สายแล้วกว่า 97% ครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นการตอกย้ำความร่วมมือระหว่างกันที่วามมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีนิ่งๆขึ้นไปให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องและเพื่อตอบโจทย์การทำธุรกรรมได้สะดวกแระรวดเร็ว ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอีกทั้งสามารถลดปัญหาการถือครองและจัดการเงินสด ทั้งยังมั่นใจได้ในความปลอดภัยในการทำธุรกรรมที่ลูกค้าสามารถติดตามได้ทุกขั้นตอนซึ่งในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคนิยมการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสด รวมถึงสามารถใช้ควบคู่กับระบบ Loyalty Program ที่ลูกค้าเป็นสมาชิกได้ด้วย นับเป็นการบริการทางการเงินที่พัฒนาขึ้นจากความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

ที่ผ่านมาธนาคารกรุงเทพและคาลเท็กซ์ยังได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าของทั้งสององค์กรมาอย่างต่อเนื่อง
เช่น “บัตรธนาคารกรุงเทพ-คาลเท็กซ์ ฟลีทการ์ด” และ “บัตรธนาคารกรุงเทพ- คาบเท็กซ์ แคชการ์ด” เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับองค์กรธุรกิจในการบริหาร จัดการเรื่องค่าใช้จ่ายน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก และได้ออกบัตรดังกล่าวมาแล้วมากกว่า 1 แสนใบ ขณะเดียวกันก็มีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายมอบสิทธิประโยชน์ที่โดดเด่นให้แก่ลูกค้าอยู่เสมอ โดยปัจจุบันลูกค้าที่เติมน้ำมันคาลเท็กซ์และชำระด้วยบัตรดครดิตธนาคารกรุงเทพอินฟินิทจะได้รับคืน 10% บัตรแพลทินัม/ไทเทเนียน รับเงินคืน 3% และบัตรเครดิตของ
ธนาคารกรุงเทพอื่นๆ รับคืน 2% ซึ่งได้รับการตอบรับจากสมาชิกผู้ถือบัตรเป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคนิยมการชำระเงินผ่านรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันจะเห็นได้จากปริมาณธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดของธนาคารกรุงเทพที่ขยายตัวขึ้นค่อนข้างมาก โดยเติบโตมากกว่า 110% และคาดว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

นายซาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “หลังบริษัทได้ให้ความร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ นำร่องเปิดให้บริการระบบชำระเงินด้วยเครื่องรูดบัตรแบบไร้สาย หรือ Wireless Electronic Data Capture (Wireless EDC) ณ สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์บางแห่ง เมื่อปลายปี 2561 ที่ผ่านมา ได้สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคเป็นอย่างมาก จึงได้ขยายบริการไปครอบคลุมทั้งเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อนจะอำนวยความสะดวกและเต็มเต็มประสบการณ์ให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สถานีน้ำมันคาลเท็กซ์ ด้วยบริการเครื่องรูดบัตรแบบไร้สายเพื่อสามารถชำระค่าน้ำมันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ซึ่งเมื่อลูกค้าเติมน้ำมันเสร็จ พนักงานหน้าลานจะนำเครื่อง Wireless EDC มาให้บริการ ณ จุดเติมน้ำมัน เพื่อทำการสแกนหรือเสียบบัตรเข้าเครื่อง ยอดการเติมน้ำมันจะปรากฏบนจอเครื่อง Wireless EDC ซึ่งผู้บริโภคสามารถตรวจสอบความถูกต้องและมองเห็นได้ทุกขั้นตอน เพื่อยืนยันการชำระเงิน ที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยประหยัดเวลาการให้บริการ และนอกจากนี้ผู้บริโภคยังสามารถสะสมคะแนนร่วมกับลอยัลตี้โปรแกรม (Loyalty Program) อาทิ TrueYou หรือ เดอะวัน ผ่านเครื่องได้ในขั้นตอนเดียว และในปัจจุบัน เราได้ขยายการให้บริการระบบชำระเงินด้วยเครื่องรูดบัตรแบบไร้สายไปยังสถานียริการน้ำมันคาบเท็กซ์ทั่วประเทศ

โดยคาลเท็กซ์ถือเป็นแบรนด์สถานีบริการน้ำมันรายแรกในประเทศไทยที่ให้บริการชำระเงินด้วยเครื่องรูดบัตรแบบไร้สาย ณ พื้นที่จ่ายน้ำมัน ซึ่งครอบคลุมทั้งเครือข่าย ในปัจจุบัน การนำเทคโนโลยีเครื่องรูดบัตรแบบไร้สายมาใช้ให้บริการน้ำมันคาลเท็กซ์พร้อมที่จะรองรับระบบการชำระเงินผ่าน QR Code และระบบการชำระเงินแบบอื่นๆในอนาคตอีกด้วย” นายซาลมาน กล่าว