นางสาวมิ่งขวัญ พัฒนวงศ์ (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Corporate Affairs ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Best Design Excellence Award บูธสวยงามยอดเยี่ยม จากดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในงาน Money Expo 2019 รางวัลดังกล่าวพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและนำเสนอบูธให้สอดคล้องกับแนวคิด Harmony of Life โดยผสมผสานเรื่องการเงินไว้ภายในบูธได้อย่างลงตัว