ธนาคารไทยพาณิชย์ นำโดย นางสาวศลิษา หาญพานิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Segment Management และ Strategic Planning ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้การต้อนรับ นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสรรพากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกรมสรรพากร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ SCB Investment Center ศูนย์บริหารความมั่งคั่งครบวงจร พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ และให้ความรู้ ความเข้าใจครอบคลุม 3 หัวข้อหลักได้แก่ Wealth Transformation การเปลี่ยนแปลงธุรกิจบริหารความมั่งคั่งให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด People Transformation การพัฒนาบุคลากรอย่างไรให้เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินการลงทุนส่วนบุคคลระดับมืออาชีพ ที่พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำการลงทุน การบริหารความมั่งคั่งเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และBuilding & Sustaining Wealth Culture สร้างการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร เพื่อยกระดับศักยภาพในการบริหารความมั่งคั่งให้กับลูกค้าอย่างยั่งยืน ได้อย่างไร พร้อมร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ “มุมมองการลงทุนไตรมาส 3” และ “กลยุทธ์ส่งต่อความมั่งคั่ง” งานจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ SCB Investment Center ไอคอนสยาม