ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบผู้นำท้องถิ่นและผู้แทนประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ ของภาคตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตสมาชิกวุฒิสภา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ผู้นำศาสนา ผู้นำกลุ่มสตรี นักอนุรักษ์ และนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในภาคตะวันออก โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย

พลเอกประยุทธ์ ได้กล่าวกับพบปะกับคณะผู้นำท้องถิ่นของภาคตะวันออก ว่า ในโอกาสที่วันนี้ตนเดินทางมาพบกับผู้นำท้องถิ่นภาคตะวันออก ต้องขอขอบคุณผู้นำทุกคนที่ได้ช่วยกันคิดทำเพื่อให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อย ตนเข้ามาทำงานก็ตั้งใจเข้ามาวางพื้นฐานให้กับทุกคน สิ่งที่ทำให้เป็นปัญหาที่สุดคือความขัดแย้งระหว่างกัน ซึ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังดำเนินการเรื่องความปรองดองอยู่ แต่จะสั่งให้คนที่ขัดแย้งกันหยุดการขัดแย้งกันก็ทำไม่ได้ ขอให้อย่าคิดว่านายกฯ อยู่เพื่อสืบทอดอำนาจ ขอให้ทุกฝ่ายคุยกันว่าจะทำอย่างไรเพื่อบ้านเมือง อยากให้มองว่าจะเดินหน้าประเทศอย่างไร วันนี้รัฐบาลได้เริ่มให้ทั้งหมดแล้ว และรัฐบาลสนับสนุนทุกพรรคการเมืองที่ทำเพื่อชาติบ้านเมือง รวมทั้งมีความจริงใจให้กับนักการเมืองเพราะเป็นคนไทยด้วยกัน ทั้งนี้ เรื่องใดที่เป็นปัญหาต้องแก้ไขขอให้บอกมายังรัฐบาล ผู้นำท้องถิ่นต้องทำตัวให้เป็นที่พึ่งของประชาชนในวันหน้า มีเรื่องใดขอให้คุยกัน ต้องทำให้ต่างชาติมีความเชื่อมั่นที่จะเข้ามาลงทุนในบ้านเรา และก็ต้องขอให้ทุกคนช่วยกันสานต่อสิ่งที่รัฐบาลได้ทำไว้ให้