นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสส.จะดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี ผู้ช่วยรัฐมนตรี และที่ปรึกษารัฐมนตรี ได้หรือไม่ว่า รัฐธรรมนูญกำหนดว่า สส.เป็นข้าราชการไม่ได้ แต่อนุญาตให้เป็นข้าราชการการเมืองได้ ทั้งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรี ผู้ช่วยรัฐมนตรี เป็นได้ทั้งหมด เหมือนอังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สส.สามารถดำรงตำแหน่งข้าราชการเมืองพร้อมกันได้ ส่วนในไทยมีสมัยหนึ่ง ตอนปี 2540 ที่ต้องลาออก ส่วนที่ผ่านมาที่พรรคการเมืองมักนำผู้สมัคร สส.ที่สอบตกมาเป็นข้าราชการการเมืองนั้น ไม่ใช่เพราะรัฐธรรมนูญห้าม สส.เป็นเรื่องของแต่ละพรรคที่จะพิจารณาว่าจะให้สส.มาเป็นหรือไม่

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 184 และ 185 ที่เป็นเรื่องขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่เกี่ยวกับการขัดกันของผลประโยชน์ เพราะเป็นเรื่องสถานะ ซึ่งรัฐธรรมนูญอนุญาตให้ สส.เป็นข้าราชการการเมืองได้ และทำท่าจะส่งเสริมให้เป็นด้วย ดังนั้น เป็นคนละเรื่องกับผลประโยชน์ทับซ้อน แต่มันจะไปเกิดตอนโหวตในสภา เช่น สมมุติมีเรื่องของตัวเองเข้าไป จะลงมติไม่ได้ เมื่อถามว่า จะมีปัญหาเรื่องการจัดสรรเวลาของทั้งสองตำแหน่งหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ตัว สส.จะต้องไปจัดสรรเวลาเอง