ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนเหล่าทัพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อาทิ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)​ ภาค4ส่วนหน้า เข้าร่วมการประชุม ที่ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น 3 ตึกสมช. ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรายงานว่า เป็นการประชุมวาระปกติต่อแนวทางป้องกันอาวุธทำลายล้างสูง โดยเป็นการพิจารณาเบื้องต้นและยังไม่ได้ข้อยุติ

ทั้งนี้คาดว่า ทางกอ.รมน จะเข้ามาให้ข้อคิดเห็นหลังจากที่ประชุม ได้มีการขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปจนถึง 19 กันยายน 2562 รวมถึงคาดว่าเสนอแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของการบังคับใช้กฎหมายที่จะเพิ่มเติมใน พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ. ศ. 2551นอกจากนี้ คาดว่าที่ประชุมจะหารือถึงการหมดวาระของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. โดยจะส่งไม้ต่อให้ กอ.รมน. ประสานงานกับทุกกระทรวงในการดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมือง