นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจพบอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์เทียนละลายขี้หู ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีลักษณะรูปทรงคล้ายเทียนหรือลักษณะอื่นใด ผลิตมาจากวัสดุติดไฟ และสามารถสอดใส่เข้าไปในรูหูได้ โดยอ้างหลักการทำงานที่ใช้ความร้อนทำให้เกิดสูญญากาศที่จะดูดขี้หูขึ้นมารวมกันในส่วนปลายด้านหนึ่ง ทั้งนี้ อย. ได้พิจารณาและตรวจสอบแล้ว พบว่าการใช้ผลิตภัณฑ์เทียนละลายขี้หู (Ear candle) ทำให้เกิดอันตรายร้ายแรง เช่น ไฟไหม้ แผลไหม้ เยื่อแก้วหูทะลุ ขี้หูอุดตัน สูญเสียการได้ยิน เป็นต้น และจากผลวิจัยในต่างประเทศ พบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ทำให้เกิดแรงดูดเพื่อดึงขี้หูออกจากรูหูตามที่กล่าวอ้าง นอกจากนี้ยังพบการห้ามขายสินค้าดังกล่าวทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดาอีกด้วย ดังนั้น อย. จึงมีมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ห้ามผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์เทียนละลายขี้หู พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป

เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า เมื่อประกาศฯ เรื่อง ห้ามผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์ เทียนละลายขี้หู พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับจะเป็นการห้ามผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์เทียนละลายขี้หู ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการระมัดระวังอย่าผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มิฉะนั้นจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย และหากผู้บริโภค  พบเห็นการอวดอ้างโฆษณาหรือขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านทาง ช่องทางสื่อต่าง ๆ ขอให้ร้องเรียนมาได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ