ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมประชุมสัมมนา Euromoney Conferences: The Greater Mekong Investment Forum เวทีประชุมระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และมุมมองต่อการพัฒนาประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จัดโดย ยูโรมันนี (Euromoney) นิตยสารเศรษฐกิจการเงินชั้นนำ จากประเทศอังกฤษ โดยมี นายกมัลกานต์ อากาวัล ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ บทบาทของซัพพลายเชนในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงต่อการสนับสนุนการเติบโตของการค้าโลก (The Supply chain tilts in the Greater Mekong Sub-region’s favor as global trade agreements shift) นายธนา โพธิกำจร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ Head of Digital Platforms ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมอภิปรายหัวข้อ การพลิกโฉมภูมิภาคด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (How is the digital economy changing the face of the region?) พร้อมด้วยนายวีระพงษ์ พรมมาซุย ผู้อำนวยการ Transaction Banking Solution และนายภัทรพล รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการ Trade Product ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมบรรยายช่วง Focus Session เกี่ยวกับ “Trade club” ชุมชนออนไลน์ของผู้ประกอบการทั่วโลก ที่จะช่วยเชื่อมธุรกิจไปยังพันธมิตรคู่ค้าในทุกที่ๆ เพียงคลิ๊กเดียวเท่านั้น (Trade club: Connecting you with companies worldwide at one click) นับเป็นเวทีที่เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และนำเสนอมุมมองของผู้แทนจากทั้งตัวแทนภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภูมิภาคให้เจริญก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น การประชุมครั้งสำคัญนี้มีนักธุรกิจจากทั่วภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมฟังจำนวนมาก โดยงานจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ธนาคารไทยพาณิชย์

SCB shares vision on economic and trade development insights at the Euromoney Conference: The Greater Mekong Investment Forum

Siam Commercial Bank (SCB) recently joined the Euromoney Conferences: The Greater Mekong Investment Forum organized by UK’s leading financial magazine, Euromoney, to share its visions and perspectives on the development of the Greater Mekong Subregion. Representing SCB in sharing the bank’s views at the event were Mr. Kamalkant Agarwal, Advisor to the CEO on International Banking Business, who spoke on the topic of “Supply Chain Tilts in the Greater Mekong Subregion’s Favor as Global Trade Agreement Shift”, and Mr. Tana Pothikamjorn, Executive Vice President, Head of Digital Platforms, who offered his thoughts on the subject of “How is the digital economy changing the face of the region?” SCB also took part in a focus session led by Mr. Weeraphong Phrommazui, SVP, Transaction Banking Solutions, and Mr. Phattharaphon Ratanasuvan, SVP, Trade Product, to talk about the “Trade Club”, an online community connecting customers with companies worldwide at one click. The event served as a venue allowing representatives from both the government and private sectors to share knowledge and perspectives on matters benefiting the development of the region to become even stronger. The event was held recently at the Centara Grand at CentralWorld.