ที่ห้องประชุมบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาเรื่องที่พรรคอนาคตใหม่ส่งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องให้วินิจฉัย 41 ส.ส.ถือครองหุ้นสื่อ ขาดคุณสมบัติการเป็น ส.ส.หรือไม่ ว่า พรรคจะติดตามและคาดหวังไว้ว่ามาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยจะเท่าเทียมกัน ซึ่งมีบรรทัดฐานมาแล้ว 2 เรื่อง คือ การพิจารณาเรื่องการถือหุ้น ว่าใครถือหุ้นอย่างไร ให้ดูจากบริคณห์สนธิเป็นหลัก ซึ่งศาลฎีกาวางแนวเอาไว้แล้ว ไม่ได้ดูเรื่องการประกอบกิจการ

ส่วนเรื่องการปฏิบัติหน้าที่นั้น ในกรณีของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ถูกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว โดยให้เหตุผลว่าหากให้ประชุมไปจะเกิดความเสียหายได้ และอาจจะมีปัญหาในข้อกฎหมายต่างๆตามมา ดังนั้นกรณีของ 41 ส.ส.น่าจะไม่แตกต่างกัน และในชั้นนี้เป็นการรับคำร้องเท่านั้น ยังไม่ได้ชี้ขาดว่าถูกหรือผิด ซึ่ง ส.ส.ทุกคนมีสิทธิแก้ต่างต่อศาลรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับนายธนาธร อย่างไรก็ตามทางพรรคเคารพดุลยพินิจของศาล