ที่ชั้น 8 อาคารไทยซัมมิท คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ที่มี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ เป็นประธาน มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงาน โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า เป็นประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานของคณะทำงานชุดนี้ มีหน้าที่หลักคือ รณรงค์ให้เกิดการเรียนรู้ประชาธิปไตยอย่างสันติวิธี สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมให้รัฐบาลมีธรรมาธิบาล สนับสนุนให้มีการตรวจสอบจริยธรรมของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงแม้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะกำหนดให้เรื่องต่างๆ เป็นหน้าที่ของรัฐ แต่ก็ถือเป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการติดตามตรวจสอบด้วยเช่นกัน

ด้าน นายชัยธวัช ตุลาธน รองเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า เราจะกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ให้ชัดทั้งในแง่กระบวนการและเชิงยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการล้มล้างมรดก คสช. , ความชอบธรรมจากที่มาของรัฐบาลชุดปัจจุบัน และการแก้ไขรัฐธรรมูญ 2560 ผลักดันให้เกิดประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรม ขับเคลื่อนการทำงานทั้งในและนอกสภาอย่างสร้างสรรค์

จากนั้น นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด คณะกรรมการประสานงาน แถลงผลการประชุม ว่า เรามีพันธกิจหลัก 4 ด้านเร่งด่วน คือ 1.แก้ไขรัฐธรรมนูญ นำประเทศกลับสู่ประชาธิปไตย 2.การล้างมรดกบาปของ คสช.คำสั่งริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน 3.ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล ตามหลักธรรมาภิบาล ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ระหว่างดำรงตำแหน่ง และหลังดำรงตำแหน่ง 4.สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น ที่โพลชี้ตรงกันกว่าร้อยละ 80 ว่าควรยุบสภา หลังผ่านไป 3 เดือน แต่ยังตั้งคณะรัฐมนตรีไม่ได้ คณะกรรมการก็จะผลักดันเรื่องนี้

เมื่อถามถึงกระบวนการการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายอนุสรณ์ กล่าวว่า แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญของ 7 พรรคนั้นตรงกัน ที่ผ่านมามีการยอมรับว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีไซน์มาเพื่อพรรคการเมืองบางพรรคเป็นรัฐบาลเท่านั้น นี่ก็คือข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ประชาชนเห็น ดังนั้น โจทย์คือจะแก้รัฐธรรมนูญอย่างไรให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด เพื่อให้ยึดโยงกับประชาชน ไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่ให้คนบางกลุ่มบางพวกเขียน แต่ให้เป็นรัฐธรรมนูญของทุกคนในประเทศ ที่มีความเท่าเทียมกัน มาจากการเลือก สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ตอนนี้ก็เริ่มรับฟังเสียงประชาชนแล้ว

“หากประเมินจากโพล ประชาชนสะท้อนว่า อยากให้แก้รัฐธรรมนูญ รวมถึงยุบสภาด้วยซ้ำ หาก พล.อ.ประยุทธ์ ติดโซเชียลหนัก ก่อนหน้านี้จะพบว่า ประชาชนไม่ได้เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญเลย สำหรับสถานะของ พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งยังประชุม ครม.ชุดเก่าอยู่นั้น ฝ่ายค้านก็เตรียมดำเนินการเรื่องคุณสมบัติอย่างต่อเนื่อง ต้องไปให้สุดทางจนถึงศาลรัฐธรรมนูญแน่นอน” นายอนุสรณ์ กล่าว