ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้ส่งหนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมทุกกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกหน่วย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และปลัด กทม.เมื่อเร็วๆ นี้ที่ผ่านมา เพื่อขอให้จัดทำข้อมูลสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เพื่อต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลของผู้บริหารใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อน โดยทุกหน่วยงานในสังกัด มท.ได้จัดทำข้อมูลส่งให้ส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว

สำหรับการจัดทำข้อมูลฯดังกล่าว ได้สรุปมอบหมายแบ่งหน่วยงานในสังกัดให้รับผิดชอบตามโครงสร้างเนื้อหาเป็นจำนวนมาก อาทิ ประวัติความเป็นมา โครงสร้างอำนาจหน้าที่ งบประมาณ และภารกิจสำคัญในด้านต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนโยบายจากรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เช่น ระเบียงเศรษฐกิจอีอีซี โครงการเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โครงการไทยนิยมยั่งยืน การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูประเทศ เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โผรายชื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่คาดการณ์กันมาตลอด ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา และส่งตรวจสอบคุณสมบัติ อยู่ในมือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นั้น เริ่มนิ่งแล้ว สำหรับในส่วนของกระทรวงมหาดไทย คาดว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา จะดำรงตำแหน่ง รมว.มหาดไทย ต่อ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จะดำรงตำแหน่ง รมช.มหาดไทย และอีก 1 เก้าอี้ รมช.มหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย จะมาดำรงตำแหน่ง