ผู้บริหารกรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และบริษัทในเครือ) รับ 6 รางวัล จากงาน The Asian Banker Thailand Awards 2019 ซึ่งยกย่องความสำเร็จในด้านเทคโนโลยีผ่านผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินที่มีความโดดเด่น ตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมทางการเงินเพื่อรายย่อยของกรุงศรีที่ขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด Think Digital First: Winning through Innovation

สำหรับรางวัลที่ได้รับประกอบไปด้วย 1) Best Branch Digitization Initiative, Application or Programme สำหรับการยกระดับการดำเนินงานของสาขาด้วยระบบดิจิทัล 2) Best Digital Sales Initiative, Application or Programme สำหรับโครงการ Analytics Based Decision Platform ของธนาคารกรุงศรี 3) Best API Initiative, Application or Programme สำหรับโครงการ Loan API at Sight ของกรุงศรี ออโต้ 4) Best Process Automation Initiative, Application or Programme สำหรับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทำงานโดยใช้นวัตกรรมโรโบติกส์และระบบอัตโนมัติของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ 5) Consumer Finance Product of the Year สำหรับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ และ 6) Retail Payment Product of the Year สำหรับบัตร Central The 1 โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นที่โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ