ด้วยกองบัญชาการตำรวจนครบาล ขออนุญาต​ แจ้งการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร,การปิดการจราจร,จัดการเดินรถทางเดียว และ ห้ามจอดรถบริเวณพื้นที่จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญ พระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร,พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน​ 2562 จึงขอแจ้งให้ประชาชน​ได้รับทราบ ตามแผนที่แนบมาต่อไป​

ทีมงานประชาสัมพันธ์ บช.น.