ดร.จื้อกัง หลี่ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) และประธานสมาคมการค้าวิหสากิจจีน-ไทย ร่วมเสวนาหัวข้อ Invest in Thailand and EEC ในงานสัมมนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าจีน (กวางตุ้ง) – ไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง กรมการพาณิชย์มณฑลกวางตุ้ง หอการค้าไทย-จีน และสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน โดยมีผู้บริหารมณฑลกวางตุ้ง ตัวแทนภาครัฐและภาคธุรกิจของไทย พร้อมด้วยตัวแทนวิสาหกิจจีนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ทั้งนี้ งานสัมมนาดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายนำเสนอโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ร่วมกัน อาทิ ด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ Cross Border E-Commerce