คุณ ณัฐรยาณ์ โรจน์ธีรวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด เป็นประธานรับมอบถุงยังชีพจำนวน 100 ชุดจาก​ “มูลนิธิพระราหู” เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการเพชรในตม โดยมีพลเอก​ ชนาธิป บุนนาค​ เป็นประธานโครงการฯ ซึ่งมีกลุ่มตัวแทนนิสิตนักศึกษา​ “โครงการเพชรในตม” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ​ เป็นตัวแทนพลเอก​ ชนาธิป บุนนาค มารับมอบ ในครั้งนี้

สำหรับถุงยังชีพทั้งหมดนี้กลุ่มนิสิตนักศึกษาจะนำไปทำความดีใน​ “กิจกรรมค่ายเพชรอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562” ณ โรงเรียนวัดหนองปรือ อำเภอเมือง จังหวัดตราด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง และพัฒนาชุมชน สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

คุณ ณัฐรยาณ์ โรจน์ธีรวนิช

นอกจากนี้ คุณณัฐรยาณ์ โรจน์ธีรวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด ยังได้มอบถุงยังชีพ จาก “มูลนิธิพระราหู”อีกจำนวน 30 ชุดโดยมี ร้อยเอก​ วรวุธ อินวอ สังกัด สบป.กอ รมน. ตำแหน่งประจำ สง.ลธ.กอ.รมน.เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปบริจาคให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีต่อไป​ เมื่อเร็วๆนี้

คุณ ณัฐรยาณ์ โรจน์ธีรวนิช

คุณ ณัฐรยาณ์ โรจน์ธีรวนิช