ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.)มีรายงานว่า ในการมอบนโยบายข้าราชการตำรวจ ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีพลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) นำข้าราชการตำรวจตั้งแต่รองผบ.ตร. ถึงผู้บังคับการ(ผบก.) ทั่วประเทศ 169 นายร่วมรับฟัง พล.อ.ประวิตร กล่าวในตอนหนึ่งเกี่ยวกับ การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจว่า

“เป็นเรื่องสำคัญที่อยากบอกกับทุกคน เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่กำลังจะมีขึ้น ขอให้ทำอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมา หน่วยปฏิบัติต้องตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีผลงานเป็นที่ยอมรับ ต้องไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง หน่วยต้องเข้มแข็งปกป้องสนับสนุนคนทำงาน ทำรายชื่อเสนอขึ้นมาตามลำดับ โดยผู้บังคับบัญชาและระดับตร.มีหน้าที่ตรวจสอบ ว่าบุคคลที่หน่วยเสนอมา เหมาะสมหรือไม่ถ้าเห็นว่าไม่เหมาะสมต้องมีเหตุผลหรือหลักฐานและให้หน่วยชี้แจง เพื่อให้คนดี คนเหมาะสมได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นไปทำหน้าที่ที่สำคัญมากกว่า ต้องไม่ส่งรายชื่อคนที่ตัวเองว่าเหมาะสมลงไปให้หน่วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการกำลังพล ผู้บังคับการทะเบียนพลต้องกำกับดูแลให้ความเป็นธรรม”พล.อ.ประวิตร กล่าวถึงการแต่งตั้งระดับสารวัตร ถึงรองผู้บังคับการ วาระประจำปี2560 ที่กำลังดำเนินการในขณะนี้ ในการมอบนโยบายนายพลตำรวจ”