ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ได้โพสต์ในเฟซบุ๊ก Arthit Ourairat ระบุว่า ขอแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทย ที่ได้คะแนน 500

ขอให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม แน่วแน่ มุ่งมั่นบริหารประเทศด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริง ด้วยความกล้าหาญ โปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ไม่เห็นแก่พวกพ้อง คนใกล้ชิด นายทุน เหมือนที่ผ่านมา เพราะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วในชีวิตที่จะทำความดี

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์