ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี ฉลองความสำเร็จในการนำนวัตกรรม Krungsri Supply Chain on Blockchain ผนวกเทคโนโลยี AI Deep Learning มาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในระบบการซื้อ-ขายระหว่าง รวมถึงระบบเอกสารต่างๆ ที่อยู่ในซัพพลายเชนของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงเป็นครั้งแรกในไทย ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ยกระดับ Ecosystem ห่วงโซ่ธุรกิจอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง โดยมีคู่ค้าของปูนอินทรีให้เกียรติร่วมงาน ณ อาคารกรุงศรี สำนักงาน เพลินจิต เมื่อเร็วๆ นี้