นายยุวรัตน์ กมลเวชช อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดแรก หรือชุดดรีมทีม ได้ถึงแก่กรรมขณะนอนหลับ โดยไม่ได้เจ็บป่วยใดๆ ด้วยวัย 86 ปี โดยทางครอบครัวได้แจ้งกำหนดพิธีรดน้ำศพ ในวันนี้ เวลา 16.30 น.ที่วัดมกุฏกษัตริยาราม ศาลา 8 และบำเพ็ญกุศลในวันเดียวกัน

สำหรับ นายยุวรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 6 พ.ย.2476 เป็นคน จ.ชุมพร เติบโตในครอบครัวข้าราชการ เป็น 1 ใน 5 เสือ กกต.ชุดที่ 1 หรือชุดดรีมทีม ดำรงตำแหน่งระหว่าง 27 พ.ย.2540 – 26 พ.ค.2544 โดยมี นายธีรศักดิ์ กรรณสูต เป็นประธาน กกต.รวมถึง นายสวัสดิ์ โชติพานิช , นายวิสุทธิ์ โพธิแท่น และนายโคทม อารียา

นอกจากนี้ นายยุวรัตน์ ยังเป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมแรงงาน รองอธิบดีกรมการปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี อธิการบดีวิทยาลัยการปกครอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย โดยเกษียณราชการ เมื่อ 30 ก.ย.2536 ก่อนมาดำรงตำแหน่ง กกต.ฝ่ายจัดการการเลือกตั้ง ในปี 2540