นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ฤทธิพันธ์ นันทศุภกร และ นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร มอบหมายให้ นายเจษฎา ประภาสะวัต หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ได้สั่งการให้ นายคณิต ชุมช่วย หัวหน้างานตรวจและบังคับการฝ่ายเทศกิจ ร่วมกับ นางพนัสดา ทองฝาก หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ นำกำลัง จนท.ฝ่ายเทศกิจฯ, จนท.ฝ่ายรักษาฯ ลงพื้นที่ ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกครั้ง ตลอดในเส้นทาง ถนนราชินี บริเวณสะพานอุบลรัตน์ สะพานเจริญรัส ตั้งแต่ หน้าสำนักงานกรมที่ดินกรุงเทพมหานคร ถึง สถานีสูบน้ำปากคลองตลาด เขตพระนคร กทม.

ทั้งนี้ในการลงพื้นที่วันนี้เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย ความพร้อม อีกครั้งก่อนวันงานสำคัญที่คณะหน่วยงานคณะนายกรัฐมนตรี จะลงพื้นที่มา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนคร โดยมี จนท.ฝ่ายเทศกิจฯ จนท.ฝ่ายรักษาฯ ได้ร่วมกัน ยก เก็บกวาด ขยะ แก้ไขปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบ

เบื้องต้นเพื่อได้ตรวจสอบเน้นย้ำผลการปฎิบัติงาน ตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในเรื่อง พรบ.การรักษาความสะอาด เเละ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 (NOW ทำจริง เห็นผลจริง)

#สำนักงานเขตพระนคร
#เจ้าหน้าที่เทศกิจ
#เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษา
#ปรับปรุงภูมิทัศน์
#ตามนโยบาย
#ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร #NOW_ทำจริง_เห็นผลจริง

Cr.ภาพ/เนื้อข่าว:ธีรพล ปลื้มถนอม