โดยเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชม​ “พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน” ทุกวันอังคาร–วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00–16.00 น.​ (ไม่เสียค่าบริการ)
หยุด วันเสาร์,อาทิตย์,จันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

รอบการบรรยาย จำนวน 3 รอบ/วัน
: รอบที่ 1 เวลา 10.30 – 12.00 น.
: รอบที่ 2 เวลา 13.00 – 14.30 น.
: รอบที่ 3 เวลา 14.30 – 16.00 น.
(ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และจองการเข้าชมเป็นหมู่คณะที่ โทร 02-282-5057 และ เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/policemuseum.parusakawanpalace/