ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น พล​ตำรวจ​ตรี​ ณัฐวัฒน์ การดี ผู้บังคับการ​ตรวจ​คน​เข้า​เมือง​ 4​ กอง​บัญชาการ​สำนักงาน​ตรวจ​คน​เข้า​เมือง​ (ผบก.ตม.4 บช.สตม.)​ เป็นประธาน ในการเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยเทคโนโลยี Biometrics (ลายพิมพ์นิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้า) แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดระดับปฏิบัติการประจำด่านตรวจคนเข้าเมือง ระหว่างวันที่ 27-29 พ.ค.62

ในการฝึกอบรมครั้งนี้ จะเป็นการอบรมการใช้งานระบบต่างๆ สำหรับผู้ใช้งานผ่านหน้าจอของระบบ และความรู้เกี่ยวกับ Biometrics (ลายพิมพ์นิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้า) รวมไปถึง ลักษณะหรือเอกลักษณ์ของลายพิมพ์นิ้วมือ รวมถึงภาพถ่ายใบหน้าแบบต่างๆ,ฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ,การสืบค้นด้วยข้อมูล Biometrics (ลายพิมพ์นิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้า) และการตรวจสอบผลการสืบค้น

สำหรับ Biometric หรือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจบุคคลด้วยเทคโนโลยี Biometrics เป็นโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่นำเทคโนโลยีชีวภาพ มาใช้ควบคู่กับระบบตรวจคนเข้าเมือง โดยใช้เทคโนโลยี Biometrics พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล ทั้งข้อมูลลายนิ้วมือ (finger print) และ ข้อมูลใบหน้า (facial recognition) ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการพิสูจน์ตัวบุคคลเพิ่มขึ้นจากข้อมูลหนังสือเดินทางปกติ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนชื่อ หรือเอกสารเดินทาง เพื่อหลบเลี่ยงข้อมูลเฝ้าระวัง ซึ่งเป็นการยกระดับการคัดกรองบุคคลเข้าออกราชอาณาจักร เช่นเดียวกับประเทศต่างๆ เช่น สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น เพื่อให้ครอบคลุมการทำงาน ทั้งด่านชายแดนทางบก เรือ อากาศ และการตรวจขออยู่ต่อทั่วประเทศต่อไป ตามนโยบายยกระดับขีดความสามารถด้านความมั่นคงของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Cr.ทีมงาน​ประชา​สัมพันธ์​ สตม.