ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาด โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊ก โพสต์บทกลอนผ่านเฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหาดังนี้

มารยาทชั่วช้า เกเร

คงคิดว่าข้าเท่ เลิศล้น

พาให้พรรคดูเฉ ไฉแย่

ดร.เสรี วงษ์มณฑา