ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการรับมือสถานการณ์ฝนตก และการเกิดอุทกภัย ว่า ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศออกมา ตามที่เราทราบเป็นระยะ โดยหลักใหญ่จะมีฝนตกทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกจังหวัดให้ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติ และจะมีการแจ้งเตือนประชาชน การเตรียมการกำลังเจ้าหน้าที่ และประเมินติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

“หากมีการประเมินว่าจะเกิดอันตรายกับประชาชน จะต้องมีการเตรียมการและสั่งการในการอพยพ รวมถึงการเตรียมที่พัก ส่วนพื้นที่ทางทะเล หากประเมินแล้วว่าอาจจะเกิดอันตราย จะต้องสั่งห้ามเรือออกจากฝั่ง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้เตรียมการในส่วนต่างๆ ไว้หมดแล้ว” รมว.มหาดไทย กล่าว