ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้กำชับฝ่ายปกครอง ทหาร และตำรวจ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และส่วนราชการต่างๆ ให้เดินหน้าดำรงความต่อเนื่องจัดระเบียบสังคมทุกพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป ตามนโยบายของรัฐบาล

โดยย้ำกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องกำกับกวดขันเจ้าหน้าที่รัฐในทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในความรับชอบ โดยให้ถือเป็นหน้าที่และความจำเป็นต้องรักษาประโยชน์และสิทธิของประชาชนส่วนใหญ่ในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่สาธารณะอย่างเป็นธรรม โดยต้องไม่ปล่อยปละละเลยหรือมีการสมประโยชน์ จนเกิดปัญหาการละเว้นปฏิบัติหน้าที่และการทุจริตในหน้าที่

พล.ท.คงชีพ กล่าวว่า ขอให้ร่วมกันสร้างการรับรู้กับประชาชนส่วนน้อยที่ยังละเมิดกฎหมาย หรืออาจเข้าใจผิด ถือเป็นสิทธิจากความเคยชิน ด้วยการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่สาธารณะทั้งทางบกและทางน้ำ โดยขอให้เน้นความต่อเนื่องในการทวงคืนผืนป่า , การจัดระเบียบจราจร , การจัดระเบียบทางเท้าและคูคลองสาธารณะ , การจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์และรถตู้สาธารณะ , การจัดระเบียบแรงงาน รวมทั้งการจัดระเบียบการบินและการประมงที่มุ่งเน้นความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมกันนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณาทางออกและโอกาสกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อการพัฒนาปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคมในภาพรวม