เมื่อวันที่ 25 พ.ค.62 ผู้สื่อข่าวไทยแทบลอยด์ รายงานว่า พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.ทุ่งสองห้อง ทำหนังสือด่วนที่สุดเลขที่ 0015(บก.น.2)7852 ลงวันที่ 24 พ.ค.62 ถึงผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2 (ผ่านงานยุทธศาสตร์และแผน) เรื่องขอรับการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ คฝ.เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 24 พ.ค.62 โดยขอรับการสนับสนุนกำลัง คฝ.บก.น.2 จำนวน 1 กองร้อย มาปฏิบัติภารกิจ ณ ที่ประชุมสภา (ชั่วคราว) บริเวณพื้นที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ.แจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในวันที่ 24-25 พ.ค. 2562

โดยหนังสือดังกล่าวมีใจความสำคัญระบุว่า จากข้อมูลการข่าวทราบว่าในการประชุม สส. วันที่ 25 พ.ค. 2562 จะมีกลุ่มบุคคลที่ไม่เห็นด้วยและเห็นต่างทางความคิด เข้ามาก่อความวุ่นวายหรือสร้างสถานการณ์เพื่อหวังผลทางการเมือง โดยมีจุดประสงค์เพื่อแสดงออกทางความคิด แต่อาจลุกลามไปสู่การชุมนุมสาธารณะ เพื่อเป็นการป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้น สน.ทุ่งสองห้อง จึงมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนกำลังจากท่านเพิ่มเติม เพื่อปฏิบัติภารกิจรักษาพื้นที่ดูแลความปลอดภัยและควบคุมกรณีเกิดเหตุดังนี้

1. กองร้อยควบคุมฝูงชนจำนวน 3 กองร้อย (ชาย) และกำลังกองร้อย คฝ.หญิงจำนวน 1 หมวด พร้อมอุปกรณ์ประกอบกำลังดังนี้
1.1 กองร้อยควบคุมฝูงชนจำนวน 1 กองร้อย การแต่งกายเครื่องแบบกากีปกติ งดพกพาอาวุธปืน สวมหมวกไบเลย์ พร้อมวิทยุสื่อสารแบบอนาล็อก เพื่อปรับจูนคลื่นในการสื่อสารได้

1.2 กองร้อยควบคุมฝูงชนจำนวน 2 กองร้อย การแต่งกายเครื่องแบบราชการสนามปล่อยชาย (ชุดเวล) สำหรับภารกิจควบคุมฝูงชน พร้อมอุปกรณ์ประจำกายสำหรับปฏิบัติภารกิจชุมชน และอุปกรณ์ประจำกองร้อย(เครื่องเปล่งเสียงชนิดพิเศษความถี่สูง L-RAD) งดพกพาอาวุธปืน พร้อมวิทยุสื่อสารแบบอนาล็อกเพื่อปรับจูนคลื่นในการสื่อสารได้

1.3 กองร้อย คฝ.หญิง จาก บก.อคฝ.จำนวน 1 หมวด เครื่องแบบราชการสนามปล่อยชาย(ชุดเวล) สำหรับภารกิจควบคุมฝูงชน งดพกพาอาวุธปืน พร้อมวิทยุสื่อสารแบบอนาล็อกเพื่อปรับจูนคลื่นในการสื่อสารได้
2. จากกข้อ 1.1 ถึง 1.3 หากได้รับการสนับสนุนให้ผู้ควบคุมกำลังนำกำลังพร้อมอุปกรณ์มารายงานตัวกับ พ.ต.ท.วัชรพล สุวนันทวงศ์ รอง ผกก.ปราบปราม สน.ทุ่งสองห้อง ทั้งหมดปฏิบัติในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 6:00 น. ณ สนามฟุตบอล ข้างบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ซ.แจ้งวัฒนะ 5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ที่ท้ายหนังสือได้ลงลายมือชื่อ พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.ทุ่งสองห้อง