“ทีเอ็มบี”สานความมุ่งมั่นต้องการให้เอสเอ็มอีทั่วประเทศเติบโต “ได้มากกว่า” (Get MORE with TMB) เดินหน้าส่งต่อความสำเร็จของ LEAN Supply Chain by TMB สู่ภูมิภาคผ่านกิจกรรม “ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออน ทัวร์ ปีที่ 3” หวังสร้างความตระหนักรู้แก่เอสเอ็มอีต่างจังหวัดในการเพิ่มประสิทธภาพองค์กรธุรกิจ สร้างภูมิต้านทาน เสริมความแข็งแกร่งภายใต้ปัจจัยความท้าทายใหม่ๆ ในยุคดิจิทัล นำร่องจังหวัดระยองเป็นแห่งแรกพบกันเดือนมิถุนายนนี้ เชิญชวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 100-120 รายร่วมกิจกรรมฟรี พร้อมเปิดมุมมองสร้างการเติบโตธุรกิจอย่างยั่งยืน

ดร.รุจิกร ภาวสุทธิไพศิฐ หัวหน้าเจ้าที่บริหารบริหารการตลาด ลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของโครงการ LEAN Supply Chain by TMB หลักสูตรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ “เอสเอ็มอี” เพื่อให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ประกอบกับความมุ่งมั่นของ ทีเอ็มบี ที่ต้องการให้เอสเอ็มอีทั่วประเทศเติบโต “ได้มากกว่า” (Get MORE with TMB) จึงขยายความสำเร็จของ LEAN Supply Chain by TMB ไปสู่ระดับภูมิภาค ผ่านกิจกรรม “ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออน ทัวร์” ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

“ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออนทัวร์” เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศ และทีเอ็มบี ผ่านแนวคิดของโครงการในปีนี้ที่ว่า “ความสำเร็จของเอสเอ็มอี ไม่ใช่เพียงแค่จุดหมายปลายทาง แต่รวมไปถึงความเข้าใจ การเติมเต็มและต่อยอดธุรกิจไปด้วยกัน เพื่อให้เอสเอ็มอีเติบโตได้อย่างยั่งยืน หรือ The Journey To Success” ซึ่ง ทีเอ็มบีเองพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดและเป็นพันธมิตรที่จะร่วมเดินทางเพื่อสร้างการเติบโตไปพร้อมๆ กับเอสเอ็มอี นอกจากนี้ ยังต้องการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เอสเอ็มอีในต่างจังหวัด ให้ได้เห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กรธุรกิจอีกด้วย

สำหรับในปี 2562 “ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออน ทัวร์” จะจัดขึ้นทั้งหมด 5 ครั้งใน 5 จังหวัดใหญ่ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ คือ ระยอง สุราษฎร์ธานี อุดรธานี นครปฐม และเชียงใหม่ ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายนนี้ โดยจะเรียนเชิญผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และสมาชิกผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้า หรือ YEC ในจังหวัดรวมกว่า 100-120 ราย

“เราจัดเป็นเวิร์คช็อปครึ่งวันสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยก่อนเริ่มงานจะเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีได้ตรวจสุขภาพองค์กรธุรกิจของตนเองก่อนว่าเป็นอย่างไร จากนั้นภายในกิจกรรมจะมีการแบ่งกลุ่มเพื่อทำเวิร์คช็อป และให้เอสเอ็มอีได้ร่วมกิจกรรม และเกมต่างๆ ที่จะสะท้อนแนวคิด LEAN Supply Chain by TMB โดยการหามุมมองและแนวความคิดร่วมกันเพื่อนำมาซึ่งบทสรุปสุดท้าย นั่นคือการลดขั้นตอนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างไร พร้อมให้เครื่องมือต่างๆ เพื่อให้เอสเอ็มอีสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองได้ง่าย ตลอดจนแนวทางที่ ทีเอ็มบี จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร” ดร.รุจิกร กล่าว

ดร.รุจิกร กล่าวด้วยว่า ภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบันเอสเอ็มอีต่างต้องเผชิญกับความท้าทายหลายเรื่องไปพร้อมๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การแข่งขันที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือแม้แต่ความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจึงต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอยู่เสมอโดย LEAN Supply Chain by TMB คือหลักสูตรที่เน้นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพครบวงจร ทั้งด้านการบริหารจัดการการผลิต ลดสินค้าคงคลัง เพิ่มผลผลิตในองค์กร และลดระยะเวลาในการทำงาน ซึ่งเน้นการเรียนรู้จริงและเห็นผลได้จริง อันจะช่วยนำพาธุรกิจไปสู่การเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

สำหรับโครงการ LEAN Supply Chain by TMB คือหลักสูตรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจทั้งห่วงโซ่อุปทาน ผ่านเทคนิค Lean Six Sigma เป็นกิจกรรมการจัดอบรมฟรีสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยตลอด 6 ปีที่ผ่านมาได้จัดอบรมในหลักสูตร LEAN Supply Chain Master ไปแล้วถึง 13 รุ่น 8 อุตสาหกรรม และมีกว่า 100 โปรเจคที่สามารถลดต้นทุนและเพิ่มรายได้แล้วรวมกว่า 1,150 ล้านบาท