วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค.62 ที่ห้องประชุม ศฝร.ภ.1 อ.เมือง จ.สระบุรี พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 (มค)เป็นประธานในพิธีพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ของตำรวจภูธรภาค 1”โดยมี พล.ต.ต.สุนทร โตรอด ผบก.ภ.จว.ลพบุรี และ พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ประจำ.ภ.1 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.1 เข้าร่วมการฝึกอบรม รวมจำนวนทั้งสิ้น 227 นาย

พล.ต.ต.ธนายุตม์ เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และแนวทางในการปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตาม พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 สามารถจัดการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ให้ดำเนินไปได้ด้วยความสงบเรียบร้อย เป็นไปในทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด