ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) นำโดย นายยืนยง ทรงศิริเดช หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธนบดีธนกิจ (ลำดับ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (ลำดับ 3 จากขวา) จัดกิจกรรม Investment Talk สำหรับกลุ่มลูกค้าธนบดีธนกิจของทีเอ็มบีเมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อร่วมฟังแนวทางสร้างโอกาสการลงทุนท่ามกลางภาวะตลาดที่ผันผวน ทั้งนี้ ทีเอ็มบีมีแผนจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้ลูกค้าได้อัพเดทสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศเพื่อช่วยการตัดสินใจด้านการลงทุนในอนาคต