ที่โรงแรมมิราเคิล พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) จัดประชุมใหญ่วิสามัญพรรค เพื่อเลือกหัวหน้าพรรค โดยมีผู้เสนอตัวทั้งสิ้น 4 คน ประกอบด้วย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รักษาการหัวหน้าพรรค , นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ , นายกรณ์ จาติกวณิช รักษาการรองหัวหน้าพรรค และนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยแต่ละคนจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ คนละ 15 นาที

จากนั้นได้มีการลงมติเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ ซึ่งผลการนับคะแนนปรากฏว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ คว้าชัยชนะได้เป็นหัวหน้าพรรคปชป.คนใหม่ ได้ 160 คะแนน คิดเป็น 50.59% นำขาดแบบม้วนเดียวจบ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ได้ 102 คะแนน 37.21% นายกรณ์ จาติกวณิช 19 คะแนน 8.48% และนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 10 คะแนน

สำหรับรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

1.พันตรี ควง อภัยวงศ์ พ.ศ. 2489-15 มี.ค.2511

2.หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช พ.ศ. 2511-26 พ.ค. 2522

3.นายพันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ 26 พ.ค. 2522-3 เม.ย.2525

4.นายพิชัย รัตตกุล 3 เม.ย.2525-26 ม.ค.2534

5.นายชวน หลีกภัย 26 ม.ค.2534-4 พ.ค.2546

6.นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 20 เม.ย. 2546-8 ก.พ.2548

7. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 5 มี.ค.2548-24 มี.ค.2562

และ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นหัวหน้าพรรคคนที่ 8